Een oplossing
die voor alle partijen
aanvaardbaar is.

Conflicten zijn van alle dag

Oplossen van conflicten kost vaak veel geld en energie en in veel gevallen gaat er een lange periode overheen voordat er een oplossing is. Een oplossing die vaak door een derde wordt beslist (recht, arbiter) en daardoor vaak niet voor alle partijen aanvaardbaar is en een oplossing is die een werkbare relatie tussen partijen nog jarenlang kan vertroebelen.

Mediation en de collaborative practice zijn vormen van conflictoplossing die tot doel hebben te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing en gericht zijn op het tot stand brengen van een dusdanige verstandhouding (relatie) tussen partijen dat zij ook in de toekomst normaal met elkaar om kunnen gaan.

Sinds 2005 word Marius Meijer AA/RB regelmatig door advocaten ingeschakeld als neutraal en onafhankelijk financieel deskundige bij echtscheidingen en ontvlechtingen van samenwerkingen.

Wilt u weten hoe Marius u kunt helpen te komen tot een oplossing?