Een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke bemiddelaar (de mediator) met de partijen die in conflict zijn op zoek gaat naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Bij mediation werken de partijen zelf aan een oplossing met de hulp van de mediator. Marius Meijer heeft de training mediationvaardigheden en het theorie examen afgerond.

Vereniging van Collaborative Professionals

De collaborative praktijk kent drie uitgangspunten die mondiaal worden ondersteund en uitgedragen:

  1. Partijen spreken af dat het geschil wordt opgelost zonder naar de rechter te gaan.
  2. Partijen worden ondersteund door een team van professionals.
  3. Partijen en team gaan met respect met elkaar om in een transparant proces.

Het bijzondere van collaborative praktijk is dat partijen een multidisciplinair team inschakelen om het geschil te helpen oplossen.

Mediationvaardigheden zijn in de gesprekken van groot belang, zoals luisteren, doorvragen, samenvatten, interventies toepassen en brainstormen over oplossingen.

Marius Meijer heeft als financial in het team een neutrale rol en heeft tot taak om de financiële aspecten van het geschil en de financiële gevolgen van mogelijke oplossingen voor beide partijen in kaart te brengen. Het spreekt voor zich dat de financial niet de vaste financieel adviseur of accountant kan zijn van een van de partijen, ook al weet die persoon alle relevante feiten.

http://www.overlegscheiden.com/

http://www.overlegpraktijk.nl/nl